Υπηρεσίες

friendship-3

Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλοεπικοινωνίας που σκοπός της είναι η παροχή βοήθειας σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους.Τα προβλήματα αυτά μπορεί να αφορούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τη σχέση τους με τον ίδιο τους τον εαυτό, την επαγγελματική τους ζωή, την προσαρμοστικότητα τους σε δύσκολες καταστάσεις. Επίσης, μπορεί να λειτουργεί σε επίπεδο πρόληψης, ως μια προσπάθεια πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων.Η Συμβουλευτική Γονέων είναι απαραίτητη όταν ένα παιδί παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα στο Thinkbox. Η συνεργασία γονέα – θεραπευτή πάνω σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες είναι υψίστης σημασίας ώστε να γίνει η αλλαγή στην πράξη. Η Συμβουλευτική Γονέων στοχεύει στο να μάθουν οι γονείς νέες δεξιότητες διαχείρισης καθημερινών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους.

Ψυχοθεραπεία

Η Συστημική προσέγγιση εστιάζει στην κατανόηση των σχέσεων και των ρόλων μέσα στα συστήματα, με τα οποία συνδέεται ο θεραπευόμενος, με κυρίαρχο αυτό της οικογένειας .

Η Υπαρξιακή προσέγγιση εστιάζει στον αυθεντικό τρόπο ζωής, με την έννοια ότι ο θεραπευόμενος είναι σε θέση να γνωρίζει συνειδητά το νόημα, το σκοπό και την επιλογή της προσωπικής του πορείας.

Μέσα από την διαδικασία της Συστημικής – Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας καλούμαι να αναλάβω την προσωπική μου ευθύνη. Η προσωπική ευθύνη εδώ απαλλαγμένη από το αίσθημα της ενοχής και της αδικίας, αναφέρεται στην προσωπική συμμετοχή και τη δύναμη να επηρεάσω και να ορίσω τα πράγματα στις σχέσεις μου και στη ζωή μου. Αλληλεπιδρώ και συνδέομαι με τους Άλλους, υπερασπιζόμενος ταυτόχρονα τις προσωπικές μου αξίες, τις επιθυμίες και τους στόχους μου, οδηγούμενος σε ένα «λειτουργικό σχετίζεσθαι». Έχοντας αναγνωρίσει με ειλικρίνεια τους περιορισμούς αλλά και τη δύναμη μου, μπορώ να πορευτώ προς την υπέρβαση των όσων με δυσκολεύουν. Να στηρίξω τις επιλογές, που  είναι απόρροια  της απόφασης και της θέλησης για την  ζωή και την προσωπική ελευθερία.

psychotherapy
icon1

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη διάγνωση και αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών και βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού. Βασικοί στόχοι της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι η έγκαιρη αξιολόγηση του παιδιού με σταθμισμένα τέστ, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης των δυσκολιών και οι συχνές επαναξιολογήσεις του παιδιού.

Οι διαταραχές που χρήζουν ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι οι εξείς:

 • Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία και Δυσαριθμησία)
 • Διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Δυσκολίες Συμπεριφοράς
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές

Λογοθεραπεία

Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής, μάσησης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, στην καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.

 • Διαταραχές που χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης είναι οι εξείς:
 • Καθυστέρηση ομιλίας
 • Διαταραχές της άρθρωσης και της φωνολογίας
 • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI)
 • Δυσκολία στον σχηματισμό προτάσεων, στην έκφραση σκέψεων με τις κατάλληλες λέξεις και στην κατανόηση σύνθετων προτάσεων ή οδηγιών
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Αυτισμός
 • Σύνδρομο Asperger
 • Δυσκολία μάσησης
speech-bubble