Ημέρα: 10 Ιουνίου 2020

Αξιολογήσεις λόγου και σχολικής ετοιμότητας

Στο γραφείο μας παρέχουμε δωρεάν αξιολογήσεις λόγου σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς και αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας. Οι αξιολογήσεις λόγου αφορούν δυσκολίες στην άρθρωση, την επικοινωνία, τον προφορικό ή τον γραπτό λόγο. Η σχολική ετοιμότητα αξιολογείται με το σταθμισμένο ανιχνευτικό εργαλείο Α’ τεστ. Σκοπός του τεστ είναι να αξιολογήσει τη σχολική ετοιμότητα για τα …

Αξιολογήσεις λόγου και σχολικής ετοιμότητας Read More »