«Πότε το παιδί μου θα ξεπεράσει τη δυσλεξία;;»

Συχνά, πολλοί γονείς ρωτούν «Πότε θα ξεπεράσει το παιδί μου τη δυσλεξία;» ή «Πότε θα είναι καλύτερα;». Στις περιπτώσεις πραγματικών δυσλεξικών παιδιών η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι ότι το δυσλεξικό παιδί θα εξελιχθεί σε έναν δυσλεξικό ενήλικα. Η δυσλεξία, καθότι νευρολογική διαταραχή, ακολουθεί το άτομο σε όλη του τη ζωή. Η δυσλεξία δεν είναι μια αρρώστια που γιατρεύεται με κάποια θεραπεία. Είναι μια δυσκολία που αντιμετωπίζεται και βελτιώνεται η μαθησιακή και ψυχολογική εικόνα του παιδιού. Το σημαντικότερο είναι να υπάρξει έγκαιρη διάγνωση από έναν ψυχολόγο ή ειδικό παιδαγωγό, ώστε να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης κατάλληλο για τις δυσκολίες του παιδιού. Όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση, τόσο πιο γρήγορα θα βελτιωθεί και η εικόνα του παιδιού. Έτσι το παιδί σταδιακά βελτιώνεται και αρχίζει να παρουσιάζει ένα ικανοποιητικό μαθησιακό προφίλ. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήνετε τις δυσκολίες να αυξάνονται και την αυτοπεποίθηση του παιδιού να μειώνεται!

Όσον αφορά στην αγωνία των γονιών, αυτή θα μετριαστεί όταν βρουν τον κατάλληλο ειδικό που θα αναλάβει το παιδί και θα ξεκινήσουν να βλέπουν σταδιακή βελτίωση των δυσκολιών. Δεν θα πρέπει οι γονείς να αντιμετωπίζουν τη δυσλεξία ως ένα καθημερινό πρόβλημα καθώς αυτό επιβαρύνει το ίδιο το παιδί. Με τις κατάλληλες τεχνικές και το εξατομικευμένο πρόγραμμα διαμορφωμένο πάνω στις ανάγκες του κάθε παιδιού και τη συνεργασία των γονέων η δυσλεξία μπορεί να βελτιωθεί!

Πηγή: ipaideia.gr

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email