Μύθοι και αλήθειες γύρω από τη δυσλεξία!

Τη συναντάμε παντού γύρω μας, στα παιδιά μας, σε φίλους, γνωστούς, συναδέλφους. Οι περισσότεροι γονείς τρομάζουν στο άκουσμα «Το παιδί σας έχει δυσλεξία»! Η δυσλεξία δεν είναι ένα «μικρόβιο» στον εγκέφαλο των παιδιών μας, ούτε αρρώστια, ούτε μπορεί να καταστεί εμπόδιο για την περαιτέρω εκπαίδευση του παιδιού, εφόσον γίνει έγκαιρη διάγνωση, κατάλληλη παρέμβαση και στοχευμένη διδασκαλία. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αφού εντοπίσουν τις δυσκολίες του παιδιού θα πρέπει να δουλεύουν στοχευμένα και αποτελεσματικά πάνω στις δυσκολίες του παιδιού.

Τι είναι λοιπόν η δυσλεξία;

Δυσλεξία ή Διαταραχή της Ανάγνωσης είναι η ειδική αδυναμία εκμάθησης της ανάγνωσης και δε σχετίζεται με τα συνηθισμένα πλαίσια της επίδοσης του μαθητή. Ο δυσλεξικός μαθητής έχει, κατά κανόνα φυσιολογική ή ακόμα και πάνω από τον μέσο όρο νοημοσύνη. Η δυσλεξία δεν έχει σχέση με τη νοητική καθυστέρηση. Εμφανίζεται στα αγόρια σε αναλογία συχνότερη, και μάλιστα 4 προς 1, σε σχέση με τα κορίτσια. Αν και σε ποσοστό 60%-80% η διάγνωση της Διαταραχής της Ανάγνωσης δίνεται σε αγόρια, είναι πιθανό η συχνότητα της να είναι ίδια στα δύο φύλα και η διαφορά αυτή να οφείλεται στο ότι τα αγόρια παραπέμπονται πιο συχνά για ψυχολογική εκτίμηση λόγω διασπαστικής συμπεριφοράς σε συνδυασμό με Διαταραχές της Μάθησης.
Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των παιδιών με δυσλεξία. Φαίνεται ότι είναι πολλές οι δυσκολίες όμως είναι εξίσου πολλές και οι ικανότητες αυτών των παιδιών, όπως είναι η δημιουργική λύση των προβλημάτων, η γρήγορη σκέψη, η κλίση στις τέχνες και τους υπολογιστές και πολλά άλλα.

                                                                                            Μύθοι
«Τα άτομα με δυσλεξία έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης»
Συχνά παρατηρείται μία σύγχυση ανάμεσα στους όρους μαθησιακή δυσκολία και νοητική καθυστέρηση. Αυτό που ισχύει είναι το εξής: Για να χαρακτηριστεί κάποιος ως άτομο με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες πρέπει υποχρεωτικά να έχει φυσιολογική νοημοσύνη. Δηλαδή να έχει κανονικό ή υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Η κατανομή των δεικτών νοημοσύνης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες είναι παρόμοια με αυτή των φυσιολογικών ατόμων.

«Τα άτομα με δυσλεξία δεν μπορούν να μάθουν»
Ανεξάρτητα από την ισχύ σχετικών φημών για συγκεκριμένες ιστορικές προσωπικότητες της επιστήμης και το αν είχαν ή όχι κάποια μορφή μαθησιακής δυσκολίας (πχ. Νεύτων, Αϊνστάιν) η παραπάνω διατύπωση σίγουρα αποτελεί μύθο. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μάθουν, μπορούν μάλιστα να φτάσουν και σε επίπεδο ακαδημαϊκών σπουδών. Η διαφορά τους είναι ότι μπορούν να μάθουν κυρίως μέσα από εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους, ανάλογα με το είδος μαθησιακής δυσκολίας που έχουν. Για παράδειγμα, ένας μαθητής με δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού λόγου μπορεί να μάθει μέσα από προφορικές διαδικασίες ή με τη χρήση εικόνων/αναπαραστάσεων (εικονογραφικές μεθόδους).
«Η δυσλεξία θεραπεύεταιι»
Πρόκειται για μύθο που προέρχεται από διάφορες κατά καιρούς προτεινόμενες «μεθόδους θεραπείας», από τις οποίες όμως δεν ξεχωρίζει κάποια για την ερευνητική της τεκμηρίωση. Προς το παρόν, η επιστημονική κοινότητα μάλλον συναινεί στο ότι η δυσλεξία αποτελεί διαρκή και μόνιμη συνθήκη, την οποία το άτομο είναι δυνατόν να μάθει να χειρίζεται και ως εκ τούτου να μειώσει την επίδρασή της στη ζωή του.

                                                                                            Αλήθειες

Τα δυσλεκτικά άτομα πολλές φορές αντιμετωπίζουν πρόβλημα δυσκολίας ή ανικανότητας στο να αντιληφθούν τις ομοιότητες των αρχικών ήχων των λέξεων. Ενδέχεται π.χ. ένας δυσλεκτικός να μην αντιλαμβάνεται τον διπλό ήχο στο συμφωνικό σύμπλεγμα των λέξεων π.χ. «κλαίει», «βάλτος» και για αυτό να διαβάζει ή να γράφει «καίει», «βάτος». Συχνά η δυσλεξία εκδηλώνεται ως αδυναμία ακουστικής σύλληψης και διάκρισης φθόγγων, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν φθόγγους που μοιάζουν ηχητικά μεταξύ τους, όπως α-ο, ο-ου, ε-ι. Προβλήματα παρουσιάζουν και με άλλους φθόγγους: Β-Φ: βάρος – φάρος, φόβος – βαφή Δ-Θ: δάσος – Θάσος, δεσμός – θεσμός. Αντιμεταθέτουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. πότρα αντί πόρτα). Παραλείπουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. πόρι αντί ποτήρι),
προσθέτουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. δορόμος αντί δρόμος), παρατονίζουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. σπιτί αντί σπίτι), διαβάζουν κατά πιθανότητα (π.χ. τραπέζι αντί τρέχω καθώς και οι δύο λέξεις ξεκινούν από τρ), γράφουν με καθρεπτική γραφή (π.χ. Иίτνος αντί Ντίνος).

Για οποιαδήποτε ερώτηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου!

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email