Μαθησιακές Δυσκολίες: Συνήθη Χαρακτηριστικά

Μαθησιακές Δυσκολίες: Συνήθη Χαρακτηριστικά

Γενικές και Eιδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Γενικές Μ.Δ. Δυσκολίες μάθησης ως δευτερογενές σύμπτωμα εξαιτίας κάποιας άλλης δυσκολίας ή προϋπάρχουσας διαταραχής
 • Ειδικές Μ.Δ. Εγγενείς διαταραχές που εμποδίζουν τη διαδικασία της μάθησης

 

 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Είναι ένας ορισμός «ομπρέλα» κάτω από την οποία συγκαταλέγονται δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, η δυσαριθμησία, η δυσορθογραφία, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, η δυσγραφία ακόμα και ο αυτισμός. Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αφορούν σε εγγενείς διαταραχές, οι οποίες δυσκολεύουν τη διαδικασία της μάθησης. Εκδηλώνονται με προβλήματα στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία και η αριθμητική. Οι δυσκολίες αυτές είναι δυσανάλογες προς την ηλικία και τις νοητικές ικανότητες του παιδιού. Η πιο συνηθισμένη μορφή ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών είναι η δυσλεξία, στην οποία παρουσιάζονται δυσκολίες στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και την ανάγνωση. Το ποσοστό εμφάνισης της δυσλεξίας κυμαίνεται στο 3%-10% με αναλογία 4:1 μεγαλύτερη για τα αγόρια.

 

Πού οφείλονται οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

 • Δυσλειτουργία Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
 • «Δυσμορφία» εγκεφαλικών ημισφαιρίων
 • Κληρονομική προδιάθεση / Οικογενειακό περιβάλλον

Τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας

 • Αδυναμία ακουστικής αντίληψης και διάκρισης φθόγγων:
 • Τα παιδιά δεν μπορούν να συλλάβουν και να διακρίνουν ακουστικά τις λεπτές αποχρώσεις που υπάρχουν στους φθόγγους. Ως αποτέλεσμα, συγχέουν φθόγγους που μοιάζουν ακουστικά μεταξύ τους, (π.χ. α-ο, β-φ, δ-θ, σ-ζ-ξ).
 • Αδυναμία οπτικής αντίληψης και μνήμης:
 • Δυσκολία στη διάκριση οπτικών λεπτομερειών ανάμεσα στα διάφορα σύμβολα, π.χ. α-ο, 3-ε, ζ-ξ à καθρεπτική γραφή ή ανάγνωση, 3-ε, αχ-χα, 9-6.
 • Αδυναμίες στη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη μνήμη.
 • Αδυναμία ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου:
 • Οφείλεται στην αδυναμία διάκρισης φθόγγων και στη φτωχή οπτική αντίληψη.
 • Λόγω της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλει ένα παιδί να αναγνώσει το κείμενο χάνει το νόημα όσων διαβάζει.
 • Αδυναμία προσανατολισμού και σειροθέτησης:
 • Δυσκολία σε προμαθηματικές έννοιες: πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά, μπροστά-πίσω.
 • Δυσκολίες σε «αυθαίρετες» σειροθετήσεις: ημέρες της εβδομάδας, μήνες, το αλφάβητο, οι αριθμοί τηλεφώνου.

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός παιδιού με δυσλεξία είναι το παρακάτω γραπτό

arthro-1.1

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email