Καλλιεργώντας τα κίνητρα των παιδιών μας!

Εσωτερικά ή εξωτερικά κίνητρα;

Τα κίνητρα για μάθηση διακρίνονται σε εσωτερικά (επιθυμία για γνώση, εσωτερική ικανοποίηση, ενδιαφέρον, περιέργεια κτλ ) και εξωτερικά (ανταμοιβή, έπαινος, υλικά αγαθά κτλ). Τα εξωτερικά κίνητρα μπορεί κινητοποιούν άμεσα τα παιδιά αλλά από τη στιγμή που αποσυρθούν, το παιδί δεν δείχνει ενδιαφέρον για την δραστηριότητα. Τα παιδιά θα πρέπει  να αναπτύξουν σταδιακά εσωτερικά κίνητρα μάθησης προκειμένου να κινητοποιούν μόνα τους τον εαυτό τους και τα εξωτερικά κίνητρα θα πρέπει να αποφεύγονται.

Η σωστή στοχοθεσία οδηγεί συχνά σε μικρές επιτυχίες!

Για να βοηθήσουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τη μάθηση είναι σημαντικό να θέτουμε από κοινού ρεαλιστικούς στόχους. Οι γονείς ίσως χρειαστεί να μετριάσουν τις προσδοκίες τους για πρωτιά (που πολλές φορές έχουν οι γονείς) προκειμένου να συμβαδίσουν με τις πραγματικές δυνατότητες των παιδιών τους. Θέστε στόχους λίγο πιο πάνω από τις δυνατότητες των παιδιών, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες το παιδί να τους πετύχει. Είναι σημαντικό το παιδί να βιώσει μικρές επιτυχίες για να αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει ή έστω να τα καταφέρει καλύτερα από ότι στο παρελθόν. Η επιτυχία συνοδεύεται συνήθως από ευχάριστα συναισθήματα και αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο μελέτης.

Επισημαίνετε επιτυχίες και όχι λάθη!

Συχνά στην προσπάθεια να βελτιώσουμε την σχολική απόδοση των παιδιών μας, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα λάθη. Εξίσου σημαντική, αν όχι και σημαντικότερη, είναι ωστόσο η αναφορά σε ότι έχει κάνει σωστά και σε όποια μικρή βελτίωση έχει παρουσιάσει. Προσέξτε τις λεκτικές εκφράσεις που χρησιμοποιείτε γιατί συχνά αποκαλύπτουν την απογοήτευση και την αποδοκιμασία σας. Μεταδώστεστο παιδί ότι πιστεύετε στις δυνατότητές του μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποδοχής και κατανόησης.

Χρησιμοποιείστε τη φαντασία σας…

Τα παιδιά βαριούνται εύκολα. Ένας λόγος που δεν τους αρέσει η σχολική μελέτη είναι γιατί είναι μια μονότονη διαδικασία. Χρησιμοποιείστε τη φαντασία σας για να κάνετε την διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα. Για παράδειγμα παίξτε στο τέλος ένα κουίζ γνώσεων με βάση την ύλη που έχει να διαβάσει ή χρησιμοποιήστε περισσότερο εικόνες. Ενθαρρύνετε τη χρήση διαφόρων υλικών που μπορεί να παρακινήσουν τη φαντασία του παιδιού σας και να κάνουν πιο πρακτική την όλη διαδικασία της μελέτης.

Βοηθήστε όταν το χρειάζεται  

Μην κάθεστε μαζί με το παιδί για να διαβάσει τα μαθήματα του. Μια τέτοια πρακτική μεταδίδει στο παιδί το μήνυμα ότι χρειάζεται εξαρχής τη βοήθεια σας και ότι δεν το εμπιστεύεστε, με αποτέλεσμα να μεταθέτει τελικά σε σας την ευθύνη της διεκπεραίωσης των σχολικών του υποχρεώσεων. Είναι δύσκολο για το παιδί να ταυτιστεί με το όποιο αποτέλεσμα και να κάνει κτήμα του τη μάθηση, αν δεν αναλάβει και την ευθύνη της διαδικασίας.  Βοηθήστε το παιδί μόνο αν σας το ζητήσει. Συμπεριφερθείτε με κατανόηση και υπομονή, ενώ αν δεν μπορείτε να είστε ήρεμοι καλύτερα να αναλάβει κάποιος άλλος.

Για να γίνει η μάθηση τρόπος ζωής…

Μην ξεχνάτε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αφομοίωση της σχολικής ύλης αλλά η μάθηση ως τρόπος ζωής. Αξιοποιήστε κάθε ευκαιρία για να ενισχύσετε τη διάθεση για μάθηση στα παιδιά σας: ένα ταξίδι, μια εκδρομή, διαδραστικά παιχνίδια, επίσκεψη σε ένα μουσείο, λογοτεχνικά αναγνώσματα, θέατρο. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμες πηγές μάθησης μέσα από ευχάριστες για το παιδί δραστηριότητες αλλά και να το βοηθήσουν παράλληλα να ανακαλύψει τις κλίσεις και τα ταλέντα του.

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email