ΔΑΙΒΣΕΤΟ ΓΗΡΟΓΡΑ!ΜΡΟΠΕΙΣ!

Ίσως αναρωτιέστε για τον τίτλο του συγκεκριμένου site. Διαβάστε την παρακάτω έρευνα και θα σας λυθεί η απορία..

Σύμφωνα με μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge, δεν παίζει ρόλο με τι σειρά είναι τοποθετημένα τα γράμματα σε μια λέξη, αρκεί το πρώτο και το τελευταίο γράμμα να είναι στη σωστή θέση. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι σε τυχαίες θέσεις και μπορείτε να τις διαβάσετε χωρίς κανένα πρόβλημα.Αυτό γίνεται γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος δε διαβάζει γράμμα γράμμα κάθε λέξη αλλά τη λέξη σαν σύνολο.

Για προσπαθήστε και έτσι:

Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πιοηναπιμετο του Κμτρπιαίζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θίέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σαν σνύλοο.

 Ατίπτσυεο, ε;

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email